Váci Mihály:
Balassi Bálint

Ki írt még úgy a férfi öröméről,

mely vágtatva földeket ölel át,

rohan, hogy csillagot tépjen le az égről,

hűs égbe mártsa forró homlokát?


Kiben volt még oly kardcsengésű-tiszta

és buggyanó-vér forróságú vágy,

hogy lelkesedését a csata szítsa,

és gyönyörét a harcos paripák?


Ő volt, kiben a férfi szenvedélye

először markolt zúgó húrokat,

s úgy szállt az égre szavainak éle,

ahogy kirántott csengő kardokat.


A győztes hangját kiáltotta ő el,

ki harcmezők, vert seregek felett

büszkén érzi: e kor Őérte jött el,

s őt szolgálják a porba hullt fejek.


Forrás: Összegyűjtött művei, Magvető, 1979., 214. o.