Tandori Dezs?:
Ittenes vers
Balassi-töredékül

…Szép szólattatásim,

szétszórattatásim,

ha mi voltam, elmúltok;

minden borzalmatok,

s amit rá-adtatok,

buborogva túl-fúlt ok;

ott lentről megjőve,

föld-rész- s esztendőbe:

se dulok, se vidulok.


Idegenben inkább,

megejt, ha-mi ritkább,

titkát nem fürkészem, lásd;

magamat így-hagyva,

volt, mi volt, ezt adta

Ő, ki itten se ad mást,

csak ami rémsége,

magam veszítése,

más könnyítsen meghalvást.


Belásd, feléltetek,

elég, belőletek,

csak így lehet, kik-bármik;

a semmit, ha szólít,

nézem, egy-lakóig,

benne engem határ nyit:

azon túl derülök,

hűlődzve leülök,

törökig vagy Burg-várig.


Mindegy, még mik vagytok,

hagytommal elhagytok,

közte marad egy-világ;

még élve miért ne

gondolná veszésre

egy semmi a másikát;

szép világ, rút lompos,

némuló kolompos,

nem kínálja nyáj szavát.


Ezért-így feledjük,

meg nem is fejthetjük,

mi nem tárult hajnalra;

e-világ, túl-világ,

egyik a másikát,

mondám, nem hozta bajra;

csak valami vitte,

tűnjék-szűnjék ittje,

item, isten, ég terád:


nagy kerek Horpatag,

nem éred Magadat,

magammal be nem zárulsz;

elárvulsz, fiadzol,

semmi se más attól,

hívem lészel s elárulsz:

ami volt, sereggel,

a semmi csak ezzel

veszhet el, ilyet árulsz.


Bár ez lenne elég,

ne látnám tetejét,

alját, milyen keletlen;

lelkedzve lelkesen

tölthetném más-kedvem,

ne hogy még is kelletlen:

én legyek, holott más,

mind, ami még pozsgás,

bozsgás – nekem kéretlen.


Adj olyat is, nyugtot,

ha már hozzád-futtot

kényszerítesz, Uram, rám,

amilyet vétkemül

még csupán innenül

engedhetetlen portám,

kinek kapujából,

mint jószág, kibámul,

némaság: „Éggel, Gazdám…”/ÉS MA:/


Vedd el, amit adtál rám,

vétkeim bocsásd magadnak,

nem várnád, én nem hoznám,

semmit, amit velem adnak,

nem kínálnék, elhagynám,

út felén, nem ismerő,

téged vesztve, Egy-Merő,

Ki is „volt”, itten, Te…s ő.


Forrás: Palócföld, 1994/5., 438–440. o.