Keresztury Dezs?:
Mikor Esztergom alatt halálát várta

Mit mondhatok? Éltem,

Hol bátran, hol féltem,

Kedvvel, búval, panasszal;

Hol méltó vadlásban,

Hol rágalmazással,

Mert egész föld él azzal;

Vétkömben röttögtem,

Jómban örvendöttem,

S vigadtam az igazzal.

(Balassi Bálint szavai

Rimai János búcsúversében)


Mit mondhatok még? Lábam büdös csonk,

rossz felcser vágta eves hús, tört csont,

szívemig nyúl a halál;

éltem, elégtem mind tollal s karddal,

de ki halált nyér hitért igaz harcban

irgalmat s jó hírt talál.


Hol bátran jártam virtusom hordván,

amim volt vesztém harcokban, kockán,

vággyal, pörrel, vitézül;

hol féltem, házam, hazám hogy rámgyúl,

s asszony szemétűl, Isten haragjátúl

veszem magam is végül.


Kedvvel mondottam szerelem dolgát,

tettem, köszöntem, mit fortunám ád

kétszínű ajándokul;

búval, panasszal, mert soha abban

boldog nem voltam mire vágyakoztam,

zúzattam vak malomtul.


Hol méltó társak közt kikeletkor

jártam pünköstben, ha sok madár szól,

fő lovakkal, víg tornán;

vadlásban is én magam nem hagytam,

csak Annám szerzett győzödelmet rajtam:

hattyú jégben vér-volkán.


Hol csak hallgatnom volna illendő,

mert számadásra vár a Teremtő,

szavam csöndes, emberi;

rágalmazással már nem vesződöm,

átlépek álnok vádon, lesen, tőrön,

ha Isten is engedi.


Mert egész föld él, ahogyan élhet,

ki miben kezd, nem abban ér véget,

Isten veri vagy áldja;

vele foly pöröm jó békességért; –

nem tudja, hol van sem a kerek, kék ég,

sem tenger morotvája.


Vétkömben én csak véröm vádolom,

mi pokol bennem, ki lát át azon?

Isten sem, nemhogy magam.

Röttögtem éjt-nap, dühödtem újra,

hálóba estem, belebonyolúlva

eggyül, kiverten, vadan.


Jómban ragyogtam udvari módra,

nyíttam: fére esvén szorítóba;

elég már világ-járni;

örvendöttem – bár patrónák, szentek

magamra hagytak – mert fölemelkedtek

nagy őseim umbrái.


Vigadtam vígan, erőm pazalva,

mint lángban levét kiforró nyers fa:

tettem, versem számadás

az igazzal én emberül jártam,

ami marad e magam áldozásban:

példa, jóhír, semmi más.


Forrás: Válogatott versek, Bp.: Magvető, 1979, 153–155. o.