Képes Géza:
Az Óceánum mellett
Balassa Bálint emlékének

Nehéz bíborszín, feketébe játszó,

ez jut eszembe, ha rágondolok.

Hordott is bíbor mentét és sugárzó

arca fölött kócsagtoll lobogott.


Súlyos kardot övezett derekára,

ujjain csillogó, vastag gyürük.

Bajsza: feketerigó kajla szárnya.

Szemöldöke bozótnál is sürübb.


Ki ő? Nagyúr, csavargó és kalandor,

botrányhős, költő: délceg trubadúr.

Űzi a vágy, dicső tettekre gondol:

lelkében vad harcok vihara dúl.


Nyargal s mögötte zúg a megvadult raj:

lovasrohammal várat foglal el.

Kanásztáncán elhül a bécsi udvar,

kifent dámák szíve dobogva ver.


Három csillag: a pénz, a nő s az Isten

bíztatta-csalta egy életen át.

Pénzt hajszolt s nőkbe botlott minden ízben,

s Istent hívta, ha enyhülésre várt.


Világgá bujdosott az Óceánum

partján egy hang rivallt: „Hazádba térj!”

Halál süvöltött rá, akár a számum,

testéből honni földbe folyt a vér.


A cefre, szőlőfürtök mocska, szennye

pálinka lesz: tüzes és tiszta íz;

föld, levegő, fény zamata ég benne –

Ily tömény mámor az ő verse is.


Keserű sorsát friss nyugati széllel

hűsítgette s békét nem lelt sehol…

Fájdalma poklok mélyéről dobog fel

s angyalok olvadó nyelvén dalol.


Forrás: Víztükör. Válogatott versek (1928–1970), Bp.: Magvető, 1970, 69–70. o.