Juhász Gyula:
Bujdosó Balassi

Mily messzi, messzi vagy már

Hazám, Annám, víg ifjúságom,

Reményem, életem.

Messzebb, mint az égi hold

S éji álom!


Mily szörnyű, szörnyű erre

Hazám határát sírva nézni.

Örömöt és életet,

Mint hantolt kísértetet

Fölidézni!


Be könnyű, könnyű lesz majd

Fehér zászlóval visszatérni.

Piros sebbel, jaj, mi szép

Zöld fűre hullni, mint halott

És férfi.


Forrás: Bibliotheca Hungarica Internetiana