Jankovich Ferenc:
Az esztergomi tet?n

Tátong a völgy, tátong az ég,

tátong az öblös messzeség

s a hegy, mint megkövült hajó –

itt megkövülni volna jó!

– gondoltam – mint öreg titán,

mint kőbedermedt kapitány

kémlelni át a porhanyó

szitán …


*


Már rádiók szavára csattogott

előttem az ég s paripák

tánca viharzott a zenében,

hüppögve kurjongott a kürt …


Már az ébredő szempillákon

hegyek inogtak és fütyölve

s dalolva még a föld alatt is

nyergeltek a vidám halottak …


És fölébredtem. Ifjúságom

ringó bölcsője úgy riadt föl,

mint földre ejtett nagy koporsó:

kigurultam belőle én …*


Balassa Bálint fölriadván

lovára pattan káromkodván,

üszkös a karja, gyászpirosra

fogta kardját a síri rozsda.


Felém kiált: „Ne méla daccal

vicsorogj, de két kézre harccal;

halj meg, ha kell és győzd halállal –

ne az igazság kardlapjával!”


1938


Forrás: Összegyűjtött versek, Bp.: Magvető, 1959, 10–11. o.