Em?d Tamás:
Históriás ének Bús Bálint Deákról

Csodaszép éjfél. A Visztula medrén

Remegve porzik a fekete hab.

Gyászcsipkés árboc bókol a vizekre,

Bús Bálint deák hárfájába kap –

Odafönn setét, hamvasszárnyu felhő

Leng sok mohos, tornácos palotán

És ablakát kitárva néz a ködbe

Dancka alatt egy hattyútestü lány.


*


„Bujdosóba hajszol, beteg az én vérem,

Nincs is maradásom, nincs itt pihenésem,

Fehér levelem jött gyöngyvirág pecséttel:

Gyöngyvirágos pecsét elvisz még az éjjel!

Gyóntató két szemed hunyd le, ne marasszon,

Hazavár Egerbe a nemzetes asszony,

Szépséges, szerelmes Losonczi nagyasszony.


Ha kérdi, hol voltam? – hű igrice voltam,

Más asszony csókjáról sohase daloltam –

Hazug szóval szólok: ne haragudj édes,

Tudod, elvetődtem a szepesi véghez

S nem engedtek tovább – verje meg az átok! –

Végvári vitézek, szepesi barátok,

Mennydörgős harangos fekete barátok.”


Az alszegi úton riadalom támad.

Fut apraja, nagyja: hegedősök járnak!

Pedig csak egy szál jött széles nagy Egerbe

Az is rongyos poros, – kucsmája leverve –

Bizony megérdemli, hogy könnyet fakasszon:

Bizony kikacagta az egri nagyasszony

Szépséges, szerelmes Losonczi nagyasszony.


„Sápadt liliomszál visszamegyek érted,

Lelkem búbánatát egyedűl te érted…”

Lengyel hegyek ormát behavazta a tél,

Lengyel hegyek orma nehéz gyászról beszél:

„Siratatlan harcon vérvirágot látok” –

Ép akkor temették bús Bálint deákot

Mennydörgős, harangos fekete barátok.


*


Dancka fölött a decemberi ködben

Száll egy szomorú, krúgató daru.

Gyászcsipkés árboc bókol a vizekre,

S a viskós törpe, ó-lengyel falu

Felbúg csodásan … tornyos ima zendül,

Citerasirás holdas éjszakán:

Égő gyertyák közt kiteritve fekszik

A legutolsó hattyú testülány.


Forrás: A Holnap (Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei), Nagyvárad: A Holnap Irodalmi Társaság kiadása, 1908. (Hasonmás kiad. 1986.), 147–148. o.