Garai Gábor:
Balassi

1


Oda a jussod, költő, szedd a lábad!

Dobóék vára vádlón füstölög,

vasas zsoldosok nyargalnak utánad,

csörtess a nádba, rejtőzz, üldözött. –


Estére elhal majd a zaj, s ha fáradt

tested ledől, a földre nyűgözött

tagokból még a lélek égre szállhat

portyázni fönt a csillagok között.


Konok szád többé pénzért nem perel,

lovad a Senki rónáján legel,

itt híre sincs és ára sincs fejednek;


s a tó vizén, ha rá holdfény verődik,

arany csípőjű, régvolt szeretőid

ledér csapatban végighemperegnek.


2


Kígyó-barátság: főúri csalétek,

nők esküvése, fortélyos beszéd

bűbája téged többé nem igéz meg. –

Terhét a múlt most úgy hullatja szét,


mint vértjüket a megfutó vitézek.

Ne háborogj – az erdő és a rét

új otthont kínál: szídd a sűrű mézet,

szürcsöld a lombok őszi fűszerét.


Magányod súlyos szirmába csukódva

itt mély veremben lakhatsz, rókamódra,

s ha régi kedved olykor fellobog


még dalolhatsz is: meglásd meghatottan,

félszeg vigyorral jönnek majd nyomodban

kezes medvék és jámbor farkasok.


3


A költő válaszol


De magam ellen, jaj, ki véd meg engem?

A förtelmek belepték lelkemet,

mint a talajt e tikkadt rengetegben

a szertekúszó hajszálgyökerek.


Nélküled, Uram, hová kéne lennem?

Te bocsásd szárnyra minden percemet,

megújuló intés légy életemben;

nem szentjeid – én érdemeltelek:


mert mélyen elplántáltál bűneimben,

sújthat jeged, fagyod, hiába minden,

paráznaságom újra kicsírázik:


én élem át (nem ők: a jók) e renyhe

test mámorában égve, dideregve

Műved s Tilalmad kettőzött csodáit.


4


S miként feledjem Annát, Anna táncát?

(szökőárként terült, emelkedett),

Eger bástyáit, kardom villanását

s a harmatlepte régi réteket?


Hol vagytok jó végváriak, kevélyen

cikázó sólymok, korhely cimborák?

Áldomásaink ízét most is érzem,

veszett vágtánk bennem dobog tovább…


Vad volt? Nehéz volt? Szép volt? Újrakezdve

másodszor is így élném, istenemre,

de véget ért. Ébren kísért az álom:


már messze ring, vígasztalan vizekre

ereszkedik – hogy többé föl se szálljon –

gyémántfelhőm, egyetlen ifjuságom.


1957


Forrás: Végtelen meg egy. Válogatott versek, Bp.: Zrínyi Katonai Kiadó, 1981., 36–38. o.